سه شنبه 7 بهمن 1393  09:20 ق.ظ    ویرایش: - -

    موضوع :

    روش تحقیق

    ( پاورپوینت ppt قابل ویرایش )

    چکیده

    پژوهش مورد نظر بر اساس این پیش فرض استوار شد كه كارآفرینی آموزش پذیر است . بنا براین از یك طرف به دلیل آزمون مجدد آموزش پذیر بودن كارآفرینی جزو تحقیقات بنیادی است و از طرف دیگر به علت شمول دانشجویان سال آخر و ارایه یك تجربه مستقیم و ناب در دانشگاه فردوسی، در زیر مجموعه پژوهشهای كاربردی قرار می‌گیرد. پژوهش به روش شبه آزمایشی با هدف تعیین اثر آموزش مهارت حل‌ مسئله بر ضریب كارآفرینی دانشجویان سال آخر اجرا شد. فرضیه‌ اصلی پژوهش، به بررسی اثر مقایسه‌ای متغیر آزمایشی بر نمره ضریب كارآفرینی گروه آزمایش و گروه كنترل پرداخت( فرضیه خلاف بدون جهت)

    . داده‌ها ، از پرسشنامه ضریب كارآفرینی كه اعتبار و روایی َآن تایید شده بود به دست آمد. نمونه شامل 16 دانشجو در گروه آزمایشی و 16 دانشجو در گروه كنترل تعیین شد. افت تعداد 4 دانشجوی گروه آزمایش در ده جلسه كارگاه مهارت حل مسئله باعث كاهش تعداد آنها از 16 به 12 شد. 16 عضو هر گروه، از دانشجویان 4 طبقه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، كشاورزی، مهندسی و علوم پایه به نسبت مساوی و با گمارش تصادفی (ساده) تعیین گردید

    . پرسشنامه ضریب كارآفرینی ، با فاصله 6 هفته به صورت پیش‌ آزمون ـ پس آزمون به اجرا درآمد. نتایج تحلیل آماری، نشانه‌ای از معنی داری تفاوت در نمرات پیش آزمون ـ پس آزمون گروهها و نمرات هر مرحله اجرای پرسشنامه در بین گروه آزمایش و گروه كنترل را نشان نداد. مقاله با ارایه تحلیلی از نتایج، عواملی چون اثر اجرای پیش آزمون، احتمال آگاهی دادن به دانشجویان گروه كنترل از سوی همكلاسی یا دوستان آنها در گروه آزمایش، اجرای كارگاه و مواردی چون را در آنچه به دست آمد مؤثر می داند.

    مقدمه :

    موضوع اشتغال دانش آموختگان دانشگا‌هها و مؤسسات آموزش عالی یكی از جدی ترین چالش‌های پیش رو، در سال‌های آغازین سده بیست و یك است (شانگ و سنتا، 2001، 14). گزارش كشورهای عضو سازمان ملل نشان می‌دهد كه دغدغه بی‌سوادی جمعیت در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی پس از دو دهه به موضوع بیكاری دانش آموختگان تبدیل شده است (متوسلی و آهنچیان، 1381، 27).

    كوشش‌های به عمل آمده در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی برای تنظیم برنامه براساس تقاضای بنگاه‌های اجتماعی و اقتصادی به نیروی كار تربیت شده، دستاوردهای امیدوار كننده‌ای به همراه نداشته است؛ تغییرات در تقاضای بازار كار آن قدر به سرعت و پی در پی روی می‌دهد كه فرصت واكنش سریع و متناسب را از نظام آموزشی می‌گیرد. ضمن این كه آموزش در ماهیت خود دچار كندی و مستلزم در اختیار داشتن زمان طولانی است.

    اقدام جدیدتر، پیروی برخی دانشگاه‌ها از راهبرد "آموزش انتقالی" است كه در آن برنامه آموزش از ابتدا براساس پیش‌بینی تقاضای بازار كار و با هدف توانمند سازی دانشجویان برای ورود به بازار كار طراحی و اجرا می‌شود (آهنچیان، 1382، 80). هرچند كارآفرینی مترادف با ایجاد اشتغال نیست، فرایندی را ایجاد می‌كند كه یكی از اثرات قابل توجه آن اشتغال است. پس از آخرین تلاشی كه به استناد تجربه‌های نه چندان كامیاب گذشته صورت گرفته است، انتقال مسؤولیت اصلی اشتغال از دوش دولت و بنگاه‌های بزرگ به خود "فرد" نمونه‌هایی از این طریق می‌باشد.

    دانشگاه‌ها در این جا فقط نقش مشاور، و گاهی تسهیل‌گر را بازی می‌كنند تا در قالب برنامه‌های " كارآفرینی" به دانشجویان خود برای هدایت نیروهای درونی‌شان به سوی خلق كارهای نو یا فرصت‌های جدید  كار یاری برسانند. اما آیا شواهدی وجود دارد كه نشان دهد این اقدام موفقیت‌آمیز است یا باید مورد پشتیبانی قرار گیرد؟

    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر ضریب كارآفرینی دانشجویان سال آخر دانشگاه فردوسی انجام شده است.

       جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
سه شنبه 7 بهمن 1393  09:20 ق.ظ    ویرایش: - -

    موضوع :

    روش تحقیق

    ( پاورپوینت ppt قابل ویرایش )

    چکیده

    پژوهش مورد نظر بر اساس این پیش فرض استوار شد كه كارآفرینی آموزش پذیر است . بنا براین از یك طرف به دلیل آزمون مجدد آموزش پذیر بودن كارآفرینی جزو تحقیقات بنیادی است و از طرف دیگر به علت شمول دانشجویان سال آخر و ارایه یك تجربه مستقیم و ناب در دانشگاه فردوسی، در زیر مجموعه پژوهشهای كاربردی قرار می‌گیرد. پژوهش به روش شبه آزمایشی با هدف تعیین اثر آموزش مهارت حل‌ مسئله بر ضریب كارآفرینی دانشجویان سال آخر اجرا شد. فرضیه‌ اصلی پژوهش، به بررسی اثر مقایسه‌ای متغیر آزمایشی بر نمره ضریب كارآفرینی گروه آزمایش و گروه كنترل پرداخت( فرضیه خلاف بدون جهت)

    . داده‌ها ، از پرسشنامه ضریب كارآفرینی كه اعتبار و روایی َآن تایید شده بود به دست آمد. نمونه شامل 16 دانشجو در گروه آزمایشی و 16 دانشجو در گروه كنترل تعیین شد. افت تعداد 4 دانشجوی گروه آزمایش در ده جلسه كارگاه مهارت حل مسئله باعث كاهش تعداد آنها از 16 به 12 شد. 16 عضو هر گروه، از دانشجویان 4 طبقه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، كشاورزی، مهندسی و علوم پایه به نسبت مساوی و با گمارش تصادفی (ساده) تعیین گردید

    . پرسشنامه ضریب كارآفرینی ، با فاصله 6 هفته به صورت پیش‌ آزمون ـ پس آزمون به اجرا درآمد. نتایج تحلیل آماری، نشانه‌ای از معنی داری تفاوت در نمرات پیش آزمون ـ پس آزمون گروهها و نمرات هر مرحله اجرای پرسشنامه در بین گروه آزمایش و گروه كنترل را نشان نداد. مقاله با ارایه تحلیلی از نتایج، عواملی چون اثر اجرای پیش آزمون، احتمال آگاهی دادن به دانشجویان گروه كنترل از سوی همكلاسی یا دوستان آنها در گروه آزمایش، اجرای كارگاه و مواردی چون را در آنچه به دست آمد مؤثر می داند.

    مقدمه :

    موضوع اشتغال دانش آموختگان دانشگا‌هها و مؤسسات آموزش عالی یكی از جدی ترین چالش‌های پیش رو، در سال‌های آغازین سده بیست و یك است (شانگ و سنتا، 2001، 14). گزارش كشورهای عضو سازمان ملل نشان می‌دهد كه دغدغه بی‌سوادی جمعیت در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی پس از دو دهه به موضوع بیكاری دانش آموختگان تبدیل شده است (متوسلی و آهنچیان، 1381، 27).

    كوشش‌های به عمل آمده در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی برای تنظیم برنامه براساس تقاضای بنگاه‌های اجتماعی و اقتصادی به نیروی كار تربیت شده، دستاوردهای امیدوار كننده‌ای به همراه نداشته است؛ تغییرات در تقاضای بازار كار آن قدر به سرعت و پی در پی روی می‌دهد كه فرصت واكنش سریع و متناسب را از نظام آموزشی می‌گیرد. ضمن این كه آموزش در ماهیت خود دچار كندی و مستلزم در اختیار داشتن زمان طولانی است.

    اقدام جدیدتر، پیروی برخی دانشگاه‌ها از راهبرد "آموزش انتقالی" است كه در آن برنامه آموزش از ابتدا براساس پیش‌بینی تقاضای بازار كار و با هدف توانمند سازی دانشجویان برای ورود به بازار كار طراحی و اجرا می‌شود (آهنچیان، 1382، 80). هرچند كارآفرینی مترادف با ایجاد اشتغال نیست، فرایندی را ایجاد می‌كند كه یكی از اثرات قابل توجه آن اشتغال است. پس از آخرین تلاشی كه به استناد تجربه‌های نه چندان كامیاب گذشته صورت گرفته است، انتقال مسؤولیت اصلی اشتغال از دوش دولت و بنگاه‌های بزرگ به خود "فرد" نمونه‌هایی از این طریق می‌باشد.

    دانشگاه‌ها در این جا فقط نقش مشاور، و گاهی تسهیل‌گر را بازی می‌كنند تا در قالب برنامه‌های " كارآفرینی" به دانشجویان خود برای هدایت نیروهای درونی‌شان به سوی خلق كارهای نو یا فرصت‌های جدید  كار یاری برسانند. اما آیا شواهدی وجود دارد كه نشان دهد این اقدام موفقیت‌آمیز است یا باید مورد پشتیبانی قرار گیرد؟

    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر ضریب كارآفرینی دانشجویان سال آخر دانشگاه فردوسی انجام شده است.

       جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
سه شنبه 7 بهمن 1393  09:20 ق.ظ    ویرایش: - -

    موضوع :

    روش تحقیق

    ( پاورپوینت ppt قابل ویرایش )

    چکیده

    پژوهش مورد نظر بر اساس این پیش فرض استوار شد كه كارآفرینی آموزش پذیر است . بنا براین از یك طرف به دلیل آزمون مجدد آموزش پذیر بودن كارآفرینی جزو تحقیقات بنیادی است و از طرف دیگر به علت شمول دانشجویان سال آخر و ارایه یك تجربه مستقیم و ناب در دانشگاه فردوسی، در زیر مجموعه پژوهشهای كاربردی قرار می‌گیرد. پژوهش به روش شبه آزمایشی با هدف تعیین اثر آموزش مهارت حل‌ مسئله بر ضریب كارآفرینی دانشجویان سال آخر اجرا شد. فرضیه‌ اصلی پژوهش، به بررسی اثر مقایسه‌ای متغیر آزمایشی بر نمره ضریب كارآفرینی گروه آزمایش و گروه كنترل پرداخت( فرضیه خلاف بدون جهت)

    . داده‌ها ، از پرسشنامه ضریب كارآفرینی كه اعتبار و روایی َآن تایید شده بود به دست آمد. نمونه شامل 16 دانشجو در گروه آزمایشی و 16 دانشجو در گروه كنترل تعیین شد. افت تعداد 4 دانشجوی گروه آزمایش در ده جلسه كارگاه مهارت حل مسئله باعث كاهش تعداد آنها از 16 به 12 شد. 16 عضو هر گروه، از دانشجویان 4 طبقه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، كشاورزی، مهندسی و علوم پایه به نسبت مساوی و با گمارش تصادفی (ساده) تعیین گردید

    . پرسشنامه ضریب كارآفرینی ، با فاصله 6 هفته به صورت پیش‌ آزمون ـ پس آزمون به اجرا درآمد. نتایج تحلیل آماری، نشانه‌ای از معنی داری تفاوت در نمرات پیش آزمون ـ پس آزمون گروهها و نمرات هر مرحله اجرای پرسشنامه در بین گروه آزمایش و گروه كنترل را نشان نداد. مقاله با ارایه تحلیلی از نتایج، عواملی چون اثر اجرای پیش آزمون، احتمال آگاهی دادن به دانشجویان گروه كنترل از سوی همكلاسی یا دوستان آنها در گروه آزمایش، اجرای كارگاه و مواردی چون را در آنچه به دست آمد مؤثر می داند.

    مقدمه :

    موضوع اشتغال دانش آموختگان دانشگا‌هها و مؤسسات آموزش عالی یكی از جدی ترین چالش‌های پیش رو، در سال‌های آغازین سده بیست و یك است (شانگ و سنتا، 2001، 14). گزارش كشورهای عضو سازمان ملل نشان می‌دهد كه دغدغه بی‌سوادی جمعیت در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی پس از دو دهه به موضوع بیكاری دانش آموختگان تبدیل شده است (متوسلی و آهنچیان، 1381، 27).

    كوشش‌های به عمل آمده در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی برای تنظیم برنامه براساس تقاضای بنگاه‌های اجتماعی و اقتصادی به نیروی كار تربیت شده، دستاوردهای امیدوار كننده‌ای به همراه نداشته است؛ تغییرات در تقاضای بازار كار آن قدر به سرعت و پی در پی روی می‌دهد كه فرصت واكنش سریع و متناسب را از نظام آموزشی می‌گیرد. ضمن این كه آموزش در ماهیت خود دچار كندی و مستلزم در اختیار داشتن زمان طولانی است.

    اقدام جدیدتر، پیروی برخی دانشگاه‌ها از راهبرد "آموزش انتقالی" است كه در آن برنامه آموزش از ابتدا براساس پیش‌بینی تقاضای بازار كار و با هدف توانمند سازی دانشجویان برای ورود به بازار كار طراحی و اجرا می‌شود (آهنچیان، 1382، 80). هرچند كارآفرینی مترادف با ایجاد اشتغال نیست، فرایندی را ایجاد می‌كند كه یكی از اثرات قابل توجه آن اشتغال است. پس از آخرین تلاشی كه به استناد تجربه‌های نه چندان كامیاب گذشته صورت گرفته است، انتقال مسؤولیت اصلی اشتغال از دوش دولت و بنگاه‌های بزرگ به خود "فرد" نمونه‌هایی از این طریق می‌باشد.

    دانشگاه‌ها در این جا فقط نقش مشاور، و گاهی تسهیل‌گر را بازی می‌كنند تا در قالب برنامه‌های " كارآفرینی" به دانشجویان خود برای هدایت نیروهای درونی‌شان به سوی خلق كارهای نو یا فرصت‌های جدید  كار یاری برسانند. اما آیا شواهدی وجود دارد كه نشان دهد این اقدام موفقیت‌آمیز است یا باید مورد پشتیبانی قرار گیرد؟

    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر ضریب كارآفرینی دانشجویان سال آخر دانشگاه فردوسی انجام شده است.

       جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  

عطر و ادکلن

خرید عطر و ادکلن
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات